Fédération Internationale de l'Art Photographique

2020/207

Photographic Society of America

2020/254

Global Photographic Union

L200074-M5G,4S,4B

AAFR

004/2020

Societatea Română de Artă Fotografică DACICA

1/2020

Muzeul Olteniei Craiova

Fotoclubul Mihai Dan Călinescu - Craiova

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE FOTOGRAFIE "MIHAI DAN CALINESCU"
(2020)

 

SCOPUL CONCURSULUI 

Pentru a spori interesul fotografilor amatori și profesioniști pentru fotografie și a contribui la dezvoltarea artei fotografice.

ORGANIZATORI 

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE FOTOGRAFIE „MIHAI DAN-CALINESCU” (2020) este organizat de: Fotoclubul „Mihai Dan-Călinescu” din Craiova și Muzeul Olteniei din Craiova, România.

SECȚIUNI / TEME

Există 3 secțiuni digitale descrise mai jos. Nu vor fi acceptate printuri: 
A- Digital: Temă liberă (Monocrom)> DC (FIAP TRAD)
B- Digital: Temă liberă (Color )> DM (FIAP Color)
C- Digital: Călătorie (color sau monocrom)
Pentru secțiunea alb-negru (monocrom), acceptările  trebuie să fie în concordanță cu definiția FIAP alb-negru (monocrom).

Definiția FIAP a fotografiei alb-negru (monocrom):

Această definiție înlocuiește documentul 223 și INFO 1991 / 12. O lucrare alb-negru care se încadrează de la griul foarte închis (negru) la griul foarte deschis (alb) este o lucrare monocromă cu diferitele tonuri de gri. O lucrare alb-negru tonifiată în întregime într-o singură culoare va rămâne o lucrare monocromă capabilă să stea în categoria alb-negru; o astfel de lucrare poate fi reprodusă în alb și negru în catalogul unui salon sub patronajul FIAP. Pe de altă parte, o lucrare alb-negru modificată printr-o tonare parțială sau prin adăugarea unei singure culori devine o lucrare color (policrom) și se va încadra în categoria de fotografii color; o astfel de lucrare necesită reproducerea ca fotografie color în catalogul unui salon sub patronajul FIAP.

Definiție monocromă PSA

O imagine este considerată monocromă doar dacă dă impresia că nu are culoare (adică conține doar tonuri de gri care pot include alb-negru pur). Sau dă impresia că este o imagine pe scară gri, care a fost tonată într-o singură culoare pe întreaga imagine (de exemplu sepia, roșu, auriu, albastru, etc). O imagine în tonuri de gri sau multicolore modificată sau care dă impresia că a fost modificată prin tonarea parțială sau prin includerea unei singure alte culori, nu respectă definiția monocromului și trebuie clasificată ca o lucrare color.

Color  - Definiție FIAP

Orice fotografie care nu este monocromă. Include orice fotografie monocromă care a fost parțial tonată sau la care a fost adăugată cel puțin o culoare.

Definiția fotografiei de călătorie (color  / monocrom)

O imagine foto de călătorie exprimă caracteristicile specifice sau cultura locală a unui spatiu, deoarece acestea sunt găsite în mod natural. Nu există limitări geografice. Imaginile de la evenimente sau activități aranjate special pentru fotografie sau de subiecte regizate sau angajate pentru fotografie, nu sunt acceptate. Imagini de persoane în prim plan sau alți subiecți, trebuie să includă detalii care oferă informații despre mediu. Nu sunt permise tehnici care adaugă, mută, înlocuiesc sau înlătură orice element al imaginii originale, cu excepția decupării.

Singurele ajustări permise sunt îndepărtarea prafului sau zgomotului digital, refacerea aspectului scenei originale și conversia completă în monocromie. Nu sunt permise alte derivări, inclusiv infraroșu. Toate ajustările permise trebuie să pară naturale.

Taxa de Participare

Taxa de participare este obligatorie pentru toți participanții și este; 18 EUR sau 20 $ pentru 3 secțiuni. TVA este inclus la taxa de participare. Toți participanții trebuie să plătească taxa de participare.
• Plata prin paypal;
                                            fotomdc25@gmail.com

Fiecare participant poate încărca până la maximum 4 lucrări la fiecare secțiune (12 lucrări / participant pot fi încărcate pentru toate cele 3 secțiuni). Un participant nu poate trimite fotografii identice sau similare în mai multe secțiuni. Aceste fotografii vor fi descalificate.

În timpul plății, numele autorului trebuie indicat la secțiunea „explicații” / ”detalii”. Lucrările autorilor care nu plătesc taxa de participare  nu vor fi luate în considerare.

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

 • Toți fotografii amatori și profesioniști sunt bineveniți să participe la concurs. Comitetul de organizare, președintele salonului, secretariatul, membrii juriului nu pot participa la concurs. Aceeași imagine color  sau versiunea în format B&W a aceleiași imagini nu poate fi înscrisă la mai mult de 1 (o) categorie.
 • Înscrierile trebuie să fie sub formă de fotografii (capturi de imagini ale obiectelor prin sensibilitate la lumină) realizate de către participant fie pe emulsie fotografică, fie captate digital. În virtutea depunerii unei înscrieri, participantul certifică lucrarea ca fiind a sa și permite sponsorilor să reproducă integral sau parțial materialul introdus, gratuit pentru publicare și / sau afișare în media aferentă expoziției. Aceasta poate include postarea cu rezoluție scăzută pe un site web. Organizatorii nu își asumă nicio răspundere pentru nicio utilizare abuzivă a dreptului de autor. O înregistrare poate fi respinsă atunci când organizatorii, sponsorii sau agenții acestora, consideră că intrarea nu se conformează regulilor și condițiilor expoziționale.
 • Participanții declară și confirmă că toate fotografiile sunt captate de aceștia, lucrările trimise la concurs este în întregime proprii și întreaga responsabilitate îi aparține autorului în caz de conflict sau dezacord. Fotoclubul „Mihai Dan-Călinescu” nu va fi făcut responsabil pentru niciun conflict sau dezacord.
 • Participantul declară și acceptă că orice problemă legală cu privire la fotografiile sale, va fi doar în responsabilitatea sa.
 • Dacă participantul depune un drept de autor care nu îi aparține, execută modificări asupra fotografiei care nu îi aparține pentru a induce în eroare juriul, acest lucru va fi considerat ca încălcarea regulilor salonului și ale societăților patronale.
 • Participanții care se află pe lista deciziei de limitare pentru participare la saloane, în conformitate cu regulile AAFR (Asociația Artiștilor Fotografici din România) specificate mai sus și se află pe Lista Roșie a FIAP, nu pot participa la acest concurs.
 • Organizatorii vor verifica și radia din concurs participanții care se află pe Lista Roșie a FIAP și AAFR (Asociația Artiștilor Fotografici din România), înainte de ședința de jurizare.
 • Organizatorul poate solicita fișierul brut al fotografiilor în cazul în care este nevoie.
 • Trimiterea imaginilor sau fișierelor sale la un salon cu Patronajului FIAP, participantul a luat act și acceptă fără excepție și fără nicio obiecție că imaginile transmise pot fi cercetate de FIAP pentru a stabili dacă acestea se supun reglementărilor și definițiilor FIAP, chiar dacă participantul nu este membru al FIAP; că FIAP va folosi orice mijloace de care dispune pentru această acțiune; că orice refuz de a coopera cu FIAP sau orice refuz de a depune fișierele originale, capturate de aparatul foto sau neprezentarea dovezilor suficiente, va fi sancționat de către FIAP și că, în cazul sancțiunilor în urma nerespectării reglementărilor FIAP, numele participantului va fi exclus sub orice formă din concurs și va fi informat în timp util despre încălcările regulilor. Este recomandat să lăsați datele intacte din fișierele EXIF trimise, pentru a ușura eventualele investigații
 • Prin trimiterea fotografiilor la această competiție, participanții sunt considerați că acceptă toate regulamentele și regulile acestei competiții.
 • Cardurile de notificare vor fi trimise tuturor participanților prin e-mail.
 • Toate premiile vor fi trimise câștigătorilor acestora prin poștă. Organizatorul va avea grijă să nu apară erori  în timpul prelucrării premiilor, cu toate acestea nu ne asumăm nici o răspundere pentru daune și pierderi pe timpul expedierii.
 • Dacă, în orice moment, care este lăsat  la dispoziția rezonabilă a organizatorului expoziției sau a judecătorilor, înainte, în timpul sau după jurizarea unei expoziții conform căreia un participant a prezentat înregistrări unde una sau mai multe imagini nu pot respecta aceste Condiții de participare, inclusiv definițiile menționate, organizatorii expoziției își rezervă dreptul de a șterge intrarea din expoziție și de a anula una sau toate acceptările  sau premiile în legătură cu expoziția. Taxele pot fi pierdute sau rambursate în aceste condiții, în funcție de circumstanțe. Participantul va trebui să recunoască fără drept de apel decizia finală a organizatorilor expoziției sau a judecătorilor.

 Pentru a vă asigura că imaginile respectă condițiile de participare și definițiile, organizatorii salonului  pot efectua măsuri rezonabile pentru a verifica dacă:

 1. imaginile sunt opera originală a participantului și
 2. imaginile respectă regulile și definițiile prevăzute în prezentele condiții de participare. 

Acești pași includ, dar nu se limitează la, interogarea oricărui participant, necesitând din partea acestuia depunerea fișierelor RAW sau alte tipuri de fișiere digitale care reprezintă captura originală a imaginii / imaginilor trimise, confruntându-se cu alte dovezi că una sau mai multe imagini transmise respectă condițiile de intrare (cunoscute și sub denumirea de Reguli de Participare) și oferind participantului o oportunitate rezonabilă de a furniza contra dovezi pentru a respinge probele organizatorului expoziției până la un termen stabilit. Astfel de intrări care nu sunt autorizate sau sunt încă îndoielnice, după ce participantul a prezentat probe, poate fi considerată ca o încălcare a Condițiilor de Participare  și solicitantul poate fi refuzat. Aceste înregistrări pot fi trimise la PSA pentru investigații suplimentare de posibile încălcări ale eticii.

PSA își păstrează dreptul de a investiga în orice mod toate reclamațiile / suspiciunile privind încălcarea condițiilor de participare; impune sancțiuni dacă se consideră necesar; anulează acceptarea oricărei imagini găsite că a  încălcat regulamentele  PSA.

Astfel se include numele participantului pe lista de sancțiuni, care vor fi oferite public, organizatorilor de expoziții, efectuând  investigații comune  cu FIAP. Participanții sunt de acord automat cu acești termeni prin actul de intrare în salon și sunt de acord să coopereze la orice investigație.

Reguli de fotografiere cu Drone (funcționare legală):

Dronele sunt descrise în mod legal ca un sistem de aeronave fără pilot (UAS), care pot produce o singură imagine sau mai multe imagini, care sunt arătate ca video și sunt controlate de un operator (fotograf) la sol.

Toți operatorii UAS sunt responsabili pentru cunoașterea și respectarea tuturor legilor și reglementărilor în care își desfășoară activitatea, fie că acestea sunt locale, de stat, naționale sau internaționale, în special în parcuri, refugii, zone recreative și destinate sălbăticiei.

Următoarele cerințe FAA ale Statelor Unite din august 2019 sunt incluse cu amabilitate. Contactați FAA la www.FAA.gov/UAS sau țara în care fotografiați pentru cele mai actualizate reguli:

 1. Normele de utilizare și zbor a UAS sunt diferite în diferite țări și orice membru PSA trebuie să respecte și să respecte regulile țării în care sunt captate imaginile.
 2. În Statele Unite operațiunea UAS este guvernată de Administrația Aviației Federale, regulile acestora pot fi găsite la www.FAA.gov/UAS, la numărul 14CFR 107.
 3. Toate UAS trebuie să fie înregistrate, iar aeronava alocată trebuie să afișeze numărul său de înmatriculare. Este foarte important ca informațiile despe operator să fie atașate și la aeronavă. Acest lucru poate fi obținut pe https://FAADroneZone.faa.gov/#/
 4. Toți operatorii (fotografii) trebuie să obțină, cel puțin, o licență de pilot de agrement de la FAA sau de la organul de conducere al țării în care se află UAS.
 5. În Statele Unite, trebuie respectate următoarele reguli FAA:
  1. Trebuie să zboare sub 400 de metri.
  2. Trebuie să cântărească mai puțin de 55 de kilograme.
  3. Trebuie să fie încadrată  în linia vizuală a pilotului.
  4. Trebuie să urmeze orice orientare bazată pe siguranță a oricărui organ local de conducere.
  5. Nu poate să zboare în zonele reglementate federale.
  6. Nu zburați niciodată lângă alte aeronave.
  7. Nu poate zbura peste grupuri mari de oameni, evenimente publice sau stadioane populate la mai puțin de trei mile nautice de stadion sau locație.
  8. Nu poate zbura în apropierea sau peste o acțiune  de răspuns la o urgență.
  9. Posesorul  trebuie să aibă vârsta de peste 13 ani pentru a opera o dronă.
  10. Nu poate zbura în spațiul aerian restrâns, cum ar fi la o distanță de cinci mile în jurul unui aeroport, zone radar terminale, arii de securitate națională, zone de operare militară, în jurul baloanelor fără pilot și zone de tragere controlate.
  11. Alte zone care sunt restricționate de la funcționarea zborului includ centralele termice, acumulări de fum și turnuri de răcire.
  12. Nu trebuie folosită în condiții meteorologice extreme, cum ar fi, dar fără a se limita la, furtuni, tornade, grindină, ceață sau vizibilitate redusă a plafonului de nori.

Politici de fotografie aeriană (etică): Unul dintre aspectele fotografiei este că siguranța și bunăstarea subiectului, fotografului și a împrejurimilor sunt de o importanță extrem de semnificativă asupra capturii fotografiei. Scopul acestei secțiuni este de a preveni orice interferență cu alte persoane sau animale care vor sau pot cauza o perturbare în activitatea lor normală sau pot perturba modul în care un individ sau un animal interacționează cu mediul său.

 1. Nu poate zbura o dronă deasupra oamenilor în scopul fotografierii activității lor, cu excepția cazului în care se obține permisiunea în scris.
 2. Nu poate zbura sau fotografia animalele în habitatul lor natural, în special în zonele de cuibărit și în locațiile în care animalul este deja sub stres (supraviețuirea pe timpul iernii, hrănirea migratorie, protejarea tinerilor). Fotografierea peisajelor este permisă.
 3. Nu poate zbura sau fotografia în nicio zonă desemnată ca zona sălbatică

Fotografie aeriană (internațională): Multe țări au propriile lor reguli și legislații care reglementează fotografia aeriană, în special cu drona și utilizarea ei. Este responsabilitatea fotografului (pilotului) să se informeze despre politicile țării sau regiunii în care zboară (fotografiază). Atunci când trimite imagini aeriene care prezintă o țară străină, fotograful trebuie să includă o declarație pe proprie răspundere conform căreia toate normele și reglementările aplicabile din țara respectivă au fost respectate.

DREPTURI DE COPIERE - UTILIZAREA FOTOGRAFIILOR - NOTIFICARE

 • Fotografiile premiate (medaliate și mențiuni) și fotografiile acceptate vor fi păstrate la arhiva fotoclubului „Mihai Dan-Călinescu”. Fotoclubul „Mihai Dan-Călinescu” va avea dreptul de a utiliza aceste fotografii în scopuri de promovare (necomercializare) cu numele fotografului; taxa de copyright nu va fi plătită proprietarului fotografiei (s-ar putea întâmpla ca în lucrările grafice cu colaje foto, gen afișe, numele autorului să nu poată fi adăugat). Autorul și Fotoclubul „Mihai Dan-Călinescu” convin asupra drepturilor de utilizare a acestor tipuri de lucrări.
 • Conform reglementărilor și regulilor concurenței, cu excepția cazului în care autorul se exprimă altfel, este permisă reproducerea lucrărilor și utilizarea acestora atât în albumul tipărit, cât și în albumul de format digital. În niciun caz, Fotoclubul „Mihai Dan-Călinescu” nu va permite utilizarea lucrărilor în alte scopuri.
 • Organizatorul acceptă doar faptul că participanți la această competiție dețin autorizațiile necesare care sunt acordate fotografilor de către persoanele portretizate sau terenuri. Orice litigii care decurg din utilizarea fotografiilor (cu numele fotografului) pe suporturi imprimate sau electronice (web, e-mailuri) în afara concursului, vor intra doar responsabilitatea participantului.
 • Fotografiile premiate (medaliate și mențiuni) și acceptările  vor fi anunțate pe site-ul web www.fotoclubmdc.ro și pe rețelele de socializare, cum ar fi Facebook, Instagram, Twitter. Expoziția tipărită va fi gestionată de Fotoclubul „Mihai Dan-Călinescu” și de Muzeul Olteniei Craiova în conformitate cu criteriile spațiale ale sălilor lor de expoziții. În plus, fotografiile premiate (medalii și mențiuni) vor fi tipărite pe albumul Concursului „Mihai Dan-Călinescu” „Catalog 2020”.
 • Fotografiile încărcate care nu au primit niciun premiu sau care nu sunt selectate pentru acceptări vor fi șterse din sistem în 90 (nouăzeci) de zile după anunțarea rezultatelor.
 • Fotografiile vor fi prezentate membrilor juriului într-un salon complet întunecat, cu un proiector cu o „rezoluție de proiecție de 3840 pixeli x 2160 pixeli, cu o dimensiune a ecranului cu diagonala de minim 1 metru sau maxim 2,5 metri” sau cu un monitor LCD HD 4K 42 / 55 inch în dimensiune 3840 pixeli x 2160 pixeli.
 • Prin înregistrarea pe site-ul www.fotoclubmdc.ro și prin transmiterea fotografiilor la această competiție, participanții sunt considerați că acceptă toate reglementările și regulile acestei competiții. Aceste reguli și regulamente devin eficiente după încărcarea fotografiei participantului la această competiție. Se consideră că prin participarea la acest concurs, participantul a citit și acceptat toate regulile. Participanții nu au dreptul de a obiecta față de nicio regulă după ce au participat la acest concurs.

 

ALBUM

Un album digital care conține fotografiile premiate, mențiunile  și listele fotografiilor acceptate va fi pregătit și va fi disponibil pentru descărcare pe site-ului www.fotoclubmdc.ro, până în decembrie 2020.


PARTICIPARE ȘI FISIERUL PERSONAL

 • Participarea la această competiție este disponibilă numai prin participare online. Nici o metodă alternativă de trimitere (e-mail, marfă, poștă, livrare manuală...) nu va fi acceptată.
 • Depunerea online a fotografiilor la concurs este posibilă numai folosind pagina web de mai jos și urmând procedurile de membru și de depunere a fotografiilor. www.fotoclubmdc.ro
 • Înregistrarea este necesară pentru a încărca fotografii pe pagina dată.
 • Mărimea fotografiilor și titlurile lor trebuie să fie stabilite în prealabil și să fie păstrate gata pentru a fi încărcate pe pagina web la o singură sesiune.
 • Fotografiile care conțin numele, marcajul, logo-ul, data sau semnătura fotografului vor fi respinse.
 • Fotografiile trebuie să fie în format JPEG la rezoluție de 300 dpi. Dimensiunea fișierului nu trebuie să depășească  1024/768 pixeli. Dimensiunea maximă a fișierului este de 1 MB.
 • Toate literele, cu excepția celor din „codul țării” și „secțiunea (tema)”, trebuie să fie mai mici.

Orice problemă întâmpinată în timpul înregistrării online sau pe timpul procesului de încărcare și este cauzată de sistem sau se datorează participanților, trebuie raportată direct la www.fotoclubmdc.ro. Autoritățile responsabile vor contacta, în cel mai scurt timp,  participanții  care au  reclamații, cu informații legate de problemă.

Vă rugăm să rețineți că nu este posibil să participați la concurs, trimițând doar fotografii la adresa menționată.

În niciun caz, membrii juriului nu pot vedea nici titlul fotografiei, nici numele autorului, datorită codurilor automate generate de procesele sistemului, care înlocuiesc numele fișierelor create de participanți.

Fotoclubul „Mihai Dan-Călinescu” nu poate fi făcut responsabil pentru eventualele probleme în timpul proceselor de înregistrare sau încărcare.


CALENDAR

 • Data de începere: 01.02.2020.
 • Data de închidere: 01.07.2020, la ora 23:00 ora locală a României.
 • Ședința juriului: 10 - 16.07.2020.
 • Rezultate: 22.07.2020 pe: www.fotoclubmdc.ro
 • De asemenea, rezultatele vor fi transmise participanților prin e-mail.
 • Ceremonia de premiere și Expoziție: 01.09. - 10.09. 2020
 • Descărcări de catalog digital: 11.09. - 31.12.2020


PREMII

 •  FIAP Aur, Argint, Bronz și Menţiuni de Onoare
 •  PSA Aur, Argint, Bronz și Menţiuni de Onoare
 •  GPU Aur, Argint,  Bronz și Menţiune de Onoare
 •  AAFR Aur, Argint, Bronz și Menţiuni de Onoare
 •  „DACICA” SRAF Aur, Argint, Bronz și Menţiuni de Onoare
 •  MDC Aur, Argint, Bronz și Menţiuni de Onoare
 •  Premiul pentru cel mai bun autor FIAP (cel mai bun punctaj general în termeni de acceptare (mențiuni + premiu)

JURIU

 • Tibor Jakab E.FIAP / g, E.PSA, ASIIPC, Hon.FPSG, Hon.FICS, GM.ICS, Hon.PESGSPS, Agent de legătură PSA - Tg. Mureș - România
 • Manolis Metzakis GPU ZEUS, GPU Cr5, E.FIAP / p, ES.FIAP, PSA CP **, PSA MP ** - Iraklio - Grecia
 • Ole Suszkiewicz M.FIAP, E.FIAP / d3, GM.PSA, M.SDF / s, GPU CR4, Hon.CPE - Copenhaga - Danemarca
 • Rasa Milojevic MF FSS, Es. FIAP, Hon.PESGSPC, Hon.TAMAPC, MASTER ICS, Hon.SSS - Zajecar - Serbia
 • Mircea Anghel - A.FIAP, Hon.FICS, Hon.CPE, Hon.FCPA - Craiova - România

Ședința juriului trebuie să aibă loc cu cel puțin 3 membri. Dacă 3 membri ai juriului nu se vor prezenta la ședință, acesta va fi amânat pentru o săptămână. Proiecția Epson Full HD va fi utilizată în timpul ședinței juriului.

PRESEDINTE DE SALON

Adrian Trica adrian.trica@gmail.com
  Telefon: +40 723 631 399

SECRETARIAT & CONTACT

Claudia Isvoranu
(Telefon: +40 728 013 049, E-mail: claudia_isvoranu@yahoo.com)

Gabriel Filip
(Telefon: +40 745 178 729, e-mail: filip.gabi@gmail.com)

Concursul nostru este aprobat de;

 •  FIAP (Federația Internațională de Artă Fotografică) / Aprobarea nr. 2020/207
 •  PSA (Photographic Society of America) / Aprobarea nr. PSA 2020-254
 •  GPU (Global Photographic Union) / Aprobare nr. L200074-M5G,4S,4B
 •  AAFR (Asociația Artiștilor Fotografi din România) / Aprobarea nr. 004/2020
 •  „DACICA” SRAF (Societatea Română de Artă Fotografică) / Aprobarea nr. 1/2020
 •  MDC (Asociația Fotoclubului „Mihai Dan-Călinescu”)

  Premiile (Medalii & Mențiuni ) și Punctele de Acceptare pot fi utilizate în timpul cererilor de titlu FIAP și PSA

 

Puteți consulta regulamentul concursului și în format pdf (Adobe) aici: Regulament in format pdf.